Nas Raps Political

Scroll down for some new heat by Nas. Produced by Green Lantern, the track – called ‘Black President’ – is a meditation on Barack Obama. Although Nas’s rhymes are undeniably dope (“America, surprise us/Let a black man guide us”) it’s the Tupac sample Green Later flips for the hook that steals the show: “and although it seems heaven sent/We ain’t ready, to see a black president.”

Nas – Black President (2008, ?)

[audio:http://www.4080records.com/music/n-bp.mp3]

96 Replies to “Nas Raps Political”

  1. diz protez ameliyat?, özellikle ilaç ve fizik tedavi gibi s?k kullan?lan tedavi yöntemlerinin yeterli görülmedi?i ciddi a?r?lar çeken hastalara uygulanmaktad?r.

  2. Saç ekimi tedavisi genellikle erkek tipi saç dökülmesi olarak tan?mlanan, androgenetik alopesi sorununa sahip ki?iler için uygulanmaktad?r.

  3. Saç ekimi fiyatlar? saç teli bölgesinin yap?s?na, saç adedine, lokasyon, kampanya, referans hasta ya da teknolojik cihaz sisteminin geli?mi?lik seviyesine göre de?i?mektedir. Saç ekimi fiyatlar? 2021 yüksek olarak piyasada gösterilen klinik ve hastanelerin hepsinin ba?ar?l? sonuçlar elde eti?i dü?ünmemelidir. Ara?t?rma yaparken özellikle kliniklerin tecrübesine, ilgili alandaki gösterdikleri profesyonel uzman kadro bilincine ve di?er hasta yorumlar? dikkate al?nmal?d?r.2021 saç ekimi fiyatlar?n?n maalesef belirli bir standard? bulunmamaktad?r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *